Alzheimerfonden

About

Välkommen till Alzheimerfonden

Vi är en stiftelse som samlar in och delar ut pengar till forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar t.ex. Pannlobsdemens, vaskulär demens och Lewy Body-demens. Vi ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen medan forskningen efter ett botemedel pågår.

Alzheimers sjukdom – vår nya folksjukdom

I Sverige lever cirka 160 000 människor med någon form av demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Än så länge finns inget botemedel och ingen överlever dessa sjukdomar. Forskning pågår intensivt i hela världen, inte minst i Sverige, men resurser saknas för att vi ska kunna få fram bättre mediciner.

Fram till år 2050 beräknas dubbelt så många insjukna i demens på grund av en förändrad befolkningsstruktur och ökad livslängd. Sverige står med andra ord inför enorma utmaningar i vården av de­menssjuka. Behovet av ett botemedel och bättre mediciner är akut.

Ditt stöd behövs nu mer än någonsin. Ett sätt att visa engagemang är att handla produkterna vi säljer här. Överskottet går till den viktiga forskningen.  

Vänliga hälsningar, 

Liselotte Jansson
Generalsekreterare